Whatsapp
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  BURÇELİK VANA olarak en değerli varlığımız insandır ilkesinden yola çıkarak ürünlerimiz ve proseslerimizle İş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ilke edindik. Bu politika çerçevesinde;
  • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlike ve riskleri önceden belirlemek ve kayıp, kaza yada sağlık bozulması olasılıklarına karşı önlem alarak sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
  • Çalışanlarımız ile birlikte İSG hedeflerimizi oluşturarak bu hedefleri başarmak için birlikte hareket etmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal yasalara, yönetmeliklere ve stratejilere uymayı,
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için çalışanlarımızın önerileri ve katılımları ile çalışmalar yaparak sürekli iyileştirme sağlamayı,
  • İSG eğitim programları ve acil durum yönetim planı ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki beceri ve farkındalıklarını arttırarak bilinçlendirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli ve düzenli şekilde denetleyerek, gözden geçirerek, İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ediyoruz.
İletişime Geçin Görüş ve önerileriniz dinlemeye hazırız.
Dosya Ekle