Whatsapp
Bilgi Güvenliği Politikası
  BURÇELİK VANA olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili tüm bilgi güvenliği önlemlerini almak, kontrol etmek, çözüm sunmak bilgi güvenliği politikamızdır. Bu politikamız çerçevesinde;

  • Güncel siber tehditleri takip etmeyi,
  • Sözleşmelerden doğan şartlar ve yasal gereksinimlere uyum sağlamayı,
  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sektörün gereksinimi olan güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde yürütmeyi,
  • Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığına erişimde gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ve bilgi güvenliği farkındalığının kurum kültürü haline getirilmesini sağlamayı,
  • İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planların hazırlanması, uygulanması ve test edilmesini sağlamayı,
  • Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodolojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesinin sağlanmasını,
  • Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmayı tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.
İletişime Geçin Görüş ve önerileriniz dinlemeye hazırız.
Dosya Ekle